Asociația Centrul de Dezolvare Socială (CDS) este o organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, autonomă și apolitică.

 

Evenimente recente

  • feature image

Anunt demarare curs

FONDUL SOCIAL EUROPEAN     
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 6. „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție: 6.3. „Promovarea egalității de […]

Obiectivele asociației

  • educație permanentă, formare și specializare;
  • proiecte ce vizează activități sociale;
  • atragerea surselor de finanțare care susțin scopurile și obiectivele propuse;
  • promovarea culturii și a tradițiilor naționale;
  • organizarea de mese rotunde, conferințe, simpozioane;
  • colaborarea cu organizații și instituții de profil, la nivel local, național și internațional;
  • alte activități specifice.

Redirecționează 2%

2p