Evenimente

Home/Evenimente

PRO-PACT o organizat prima acțiune de instruire a ONG-urilor și partenerilor sociali: trainingul ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE

De ce avem politici publice? Care sunt tipurile de politici publice și cum sunt structurate la nivel european? De ce există politicile publice? Cum este abordată egalitatea de șanse ca obiectiv al politicilor sociale? Sunt doar câteva dintre întrebările și problemele la care, 13 reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali, din toată țara, au aflat [...]

Centrul De Dezvoltare Socială T&Co a lansat Proiectul Pro-Pact

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO a demarat în data de 18 aprilie 2018 implementarea proiectului PRO-PACT - Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrașia [...]

CDS a organizat o dezbatere pe tema egalității de șanse în administrație publică locală și centrală

 Luni, 23 octombrie 2017, a avut loc dezbaterea „ EGALITATEA DE ȘANSE ȘI GEN ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ ȘI LOCALĂ”, organizată de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO. Această activitate a fost organizată în cadrul proiectului „FORMAREA PROFESIONALĂ: CHEIA PENTRU DEZVOLTARE ÎN CARIERĂ ȘI UN ACCES EGAL PE PIAȚA MUNCII”, derulat în perioada mai 2014 – [...]

50 de femei se vor califica ca Asistent Relații Publice si Comunicare

In data de 23 martie a.c., a demarat cursul de calificare nivel 2 Asistent Relații Publice și Comunicare pentru 50 de persoane, exclusiv de gen feminin, din Regiunea de Nord-Est. Timp de 6 luni de zile femeile din grupul țintă vor deprinde cunoștintele teoretice și practice aferente calificării Asistent Relații Publice și Comunicare sub îndrumarea [...]

Anunt demarare curs

FONDUL SOCIAL EUROPEAN      Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție: 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” Titlul proiectului: „Formarea profesională - cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii” Cod contract: POSDRU/144/6.3/S/135227 ANUNȚ DEMARARE CURS CALIFICARE [...]

Proiect YOUTH IN WORK

Proiectul YOUTH IN WORK este finanțat prin programul TINERET ÎN ACȚIUNE, acțiunea 1.3 Proiecte pentru democrație și se derulează în perioada 27 ianuarie – 28 august 2014. OBIECTIV GENERAL: cresterea gradului de informare si implicare a tinerilor in problemele legate de integrarea lor pe piata muncii  intr-un parteneriat deschis si dinamic intre organizatii  din Romania si Italia. OBIECTIVELE [...]

Team building

Campanii sociale

Campanie prevenire HIV

Teatru Scoala

Scopul Proiectului: Dezvoltarea unui proiect de intervenţie culturală prin formare / informare transdisciplinară în teatru pentru tinerii din municipiul Iași. Obiectivele proiectului: 1. Realizarea unei serii de 10 ateliere multifuncţionale, interactive și multidisciplinare (teatru, muzică, literatură, vestimentaţie) pentru tineri (studenţi) din Iași. 2. Realizarea unei serii de 5 cursuri de manufacturare și mânuire păpuși de [...]