Asociatia „CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALA” (CDS) este o organizatie neguvernamentala, fara scop patrimonial, autonoma si apolitica.

Activitati

CDS își propune să deruleze următoarele tipuri de activități:

 • Activități educative:  cursuri de formare, perfecționare, de informare

  Prezentare Centrul de Dezvoltare Sociala – PDF

 • Acțiuni culturale, de promovare și susținere a proiectelor culturale
 • Asigurarea desfășurării programelor de asistență socială din comunitate
 • Realizarea si editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative în legătură cu scopul asociației
 • Realizarea de cercetări, analize, studii,  proiecte în vederea identificării nevoilor, stabilirii priorităţilor și a programelor de dezvoltare socială
 • Consultanță pentru accesarea surselor de finanțare, în special consultanță pentru programe și proiecte de dezvoltare socială
 • Încurajarea și susținerea inițiativei private prin asocierea de centre care să asigure servicii de calitate pentru persoanele cu risc de excluziune socială
 • Sprijinirea desfășurării unor stagii de studiu documentar, perfecționare și schimburi de experiență în domeniul socio-uman
 • Organizarea sau acordarea de sprijin pentru organizarea colocviilor, simpozioanelor și conferințelor pe teme de profil
 • Colaborarea cu autorităţi, instituţii publice, centre medicale, cu organizații internaționale, cu asociații si fundații de specialitate, precum și cu alți parteneri din tara si din străinătate – persoane fizice si/sau juridice, în vederea realizării scopului propus
 • Încurajarea obținerii de sponsorizări, donații, desfășurarea de activități de strângere de fonduri
 • Promovarea şi furnizarea  de programe de educație şi formare profesională – calificare, recalificare, formare profesionala continua, specializare
 • Oferirea unui cadru profesional asistat de derulare a unor programe de voluntariat adresate tinerilor în scop de consiliere, formare, perfecţionare, specializare

Obiective

 • educație permanentă, formare și specializare;
 • proiecte ce vizează activități sociale;
 • atragerea surselor de finanțare care susțin scopurile și obiectivele propuse;
 • promovarea culturii și a tradițiilor naționale;
 • organizarea de mese rotunde, conferințe, simpozioane;
 • colaborarea cu organizații și instituții de profil, la nivel local, național și internațional;
 • alte activități specifice.

Scop

Scopul CDS constă în a contribui la dezvoltarea socială durabilă a comunităţii locale, regionale și naționale prin elaborarea, promovarea, dezvoltarea și implementarea de programe :

 • științifice-de cercetare și colaborare științifică cu parteneri din țară și străinătate, organizare de sesiuni științifice, dezbateri, mese rotunde, simpozioane naționale și internaționale
 • culturale-de informare, mediatizare, promovare
 • instructive- de formare și perfecționare
cu impact la nivel național, european și internațional.

Vreți să aflați mai multe? Contactați-ne.