Evenimente

Home/Evenimente

Anunt demarare curs

FONDUL SOCIAL EUROPEAN      Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție: 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” Titlul proiectului: „Formarea profesională [...]

Proiect YOUTH IN WORK

Proiectul YOUTH IN WORK este finanțat prin programul TINERET ÎN ACȚIUNE, acțiunea 1.3 Proiecte pentru democrație și se derulează în perioada 27 ianuarie – 28 august 2014. OBIECTIV GENERAL: cresterea gradului de informare si implicare a tinerilor in [...]

Team building

Campanii sociale

Campanie prevenire HIV

Teatru Scoala

Scopul Proiectului: Dezvoltarea unui proiect de intervenţie culturală prin formare / informare transdisciplinară în teatru pentru tinerii din municipiul Iași. Obiectivele proiectului: 1. Realizarea unei serii de 10 ateliere multifuncţionale, interactive și multidisciplinare (teatru, muzică, [...]