Asociația Centrul de Dezolvare Socială (CDS) este o organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, autonomă și apolitică.

Evenimente

Obiectivele asociației

  • educație permanentă, formare și specializare

  • proiecte ce vizează activități sociale

  • atragerea surselor de finanțare care susțin scopurile și obiectivele propuse

  • promovarea culturii și a tradițiilor naționale

  • organizarea de mese rotunde, conferințe, simpozioane

  • colaborarea cu organizații și instituții de profil, la nivel local, național și internațional

  • alte activități specifice

Go to Top