Centrul de Dezvoltare Socială T&CO a organizat ieri, 25 ianuarie 2023, conferința de lanasare a proiectului PROFIS – PROGRAME REGIONALE DE OCUPARE ȘI FORMARE INOVATIVE ȘI SUSTENABILE. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Iubire și Încredere din Iași (AII), în perioada 27 decembrie 2022 – 26 decembrie 2023 și este co-finanțaț prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 POCU/1080/3/16/157176.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea șanselor de ocupare și îmbunătățirea calității vieții pentru 201 persoane, șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități. persoane cu nivel redus de educație, din regiunea Nord Est, prin măsuri personalizate și integrate de stimulare a ocupării în sectoare economice competitive și programe de formare profesională a adulților, contribuind astfel Ia realizarea obiectivului tematic 08 al POCU – Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă.

La conferința de lansare a proiectului au fost prezenti reprezentați ai administrației publice locale, reprezentați ai Camerelor de Comerț și Industrie din Regiunea Nord-Est, reprezentați ai AJOFM-urilor din Regiunea Nord-Est, ai ONG-urilor și ai angajatorilor.

Anca TOMPEA, managerul de proiect, a subliniat faptul că „titlul proiectului este unul sugestiv pentru ceea ce urmează să facem. Este important ca angajații să devină performanți într-un anumit sector al pieței muncii și să înțeleagă beneficiile pe care formarea profesională continuă a are asupra propriei cariere profesionale.   Ne bucurăm de un parteneriat responsabil și puternic pentru regiunea de Nord-Est în cadrul acestui proiect”.

Ciprian IFTIMOAEI, Director adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi, a realizat o scurtă prezentare a fenomenului de subocupare, punând accent pe specificul grupului țintă din proiect. „ Categoriile de persoane greu angajabile, pentru care cu greu le putem identifica locuri de muncă, sunt reprezentate de tineri cu nivel scăzut de educație, care nu lucrează și domiciliază în mediul rural, persoanele, considerate a fi forța de muncă înbătrânită, cu vârsta cuprinsă între 55-67 de ani, dar și șomerii de lungă durată, atât din rândul tinerilor, cât și a persoanelor adulte. La nivelul județului Iași, conform datelor oferite de Instititul Național de Statistică, avem 4458 de șomeri de lungă durată. Oferta de muncă nu este foarte generoasa, joburile dispnibile sunt salarizate precar, iar multi tineri aleg să plece la muncă în strainatate.  De asemenea, gradul de participare la procesul de instruire sau formare profesionala este doar 4,9%. Persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă nu sunt preocupați de aceste oportunități privind formarea continuă a adulților”.

Sorin GHEORGHIU, Director în cadrul Direcției Promovare și Relația cu Membrii, Camera de Comerț și Industrie Iași, a subliniat importanța unor astfel de proiecte pentru piața muncii. „ Invitația de a fi prezent la această conferință mă onorează. Noi, Camera de Comerț și Industrie Iași, suntem angrenați in proiecte care vizează creșterea aptitudinilor pentru angajabilitate. Din punctul de vedere a pieței muncii ne aflăm într-o paradigmă: avem un număr mare de persoane care nu se regăsesc în câmpul muncii, dar avem si nevoia angajatorilor de a angaja persoane. Aceste proiecte, al căror scop vizează creșterea angajabilității, sunt foarte bine venite. Perfecționarea și învățarea continuă le oferă angajaților noi aportunități pentru dezvoltarea profesională”.

Elena MOTAȘ, Consilier în cadrul Instituției Prefectului Județului Iași pe problemele rromilor, a mărturisit că „pot să vă confirm că persoanele de etnie rromă sunt dornice de a se califica în meserii cerute pe piața muncii. Singurul impediment în accesare unor joburi pentru aceste persoane îl reprezintă distanța care față de locul de muncă. Cursurile pe care oferiți, prind intermediul proiectului PROFIS, sunt atractive pentru femeiile de etnie rroma. Eu va asigur că vă voi sprijini și vă pot asigura conunicarea si consilierea specifică acestei categorii de grup țință”.

Teodora Ruginosu, de la Asociația Iubire și Încredere, partenerul proiectului, a prezentat activitățile, respectiv activitatea de selecție a grupului țință și organizarea și derularea de acțiuni pentru informare și consiliere profesională si mediere a carierei pentru cele 201 persoane.

Proiectul își va propune să atingă, ca urmare a implementării activităților, următoarele rezultate:

 • 1 document al politicii egalității de șanse
 • 1 metodologie de informare și consiliere pe piața muncii realizată;
 • 1 set materiale suport elaborate pentru derularea sesiunilor de informare și consiliere pe piața muncii realizate;
 • 201 persoane informate și consiliate;
 • Ghid – Soluții eficiente în informarea, consilierea și medierea GT vulnerabile specifice proiectului;
 • 1 Campanie de diseminare a rezultatelor ghidului
 • 1 metodologie de mediere realizată;
 • 201 persoane din GT mediate;
 • Târguri de cariere organizate;
 • 201 participanți la târgurile de joburi (membrii ai GT)
 • 60 potențiali angajatori;
 • 95 Participanţi şomeri care primesc o ofertă de muncă;
 • 100 de persoane care urmează cursul Lucrător comercial – autorizat ANC nivel calificare 2, cod COR 522303
 • 101 de persoane care urmează cursulConfecționer asamblor articole din textile – autorizat ANC, nivel calificare 2, cod COR 82190
 • 201 subvenții
 • Sprijin în natură pentru angajare
 • 1 Eveniment Regional de Promovare a Formării Profesionale
 • 6 acorduri încheiate cu angajatori din regiunea Nord Est
 • 4 contracte de colaborare privind programul
 • 1 document al politicii egalității de șanse de instruire practică
 • 162 Participanți, șomeri și inactivi, care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare
 • 91 Persoane, șomeri și inactivi, care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă
 • 201 persoane, șomeri și inactivi, care beneficiază de sprijin

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Anca Tompea

Tel: 0758 028 613

Valoarea totală a proiectului: 4,853,499.56 lei

Perioada de implementare: 27 decembrie 2022 – 26 decembrie 2023

www.profis.centruldezvoltaresociala.ro

profis@centruldezvoltaresociala.ro