Principalele activităţi prin intermediul cărora vor fi realizate obiectivul general şi cele specifice sunt:

Activitatea 1: Furnizarea de programe de calificare de nivel 2 şi 3, în domeniile industriei şi serviciilor (identificarea, selecţia, formarea şi evaluarea unui număr de 360 de femei pentru următoarele meserii: comerciant-vânzător mărfuri alimentare, operator în industria zahărului şi produselor zaharoase, operator în industria de medicamente şi produse cosmetice, operator introducere validare şi prelucrare date – nivel 2, instructor aerobic fitness, ghid de turism, modelator ceramic, educator specializat şi asistent relaţii publice şi comunicare – nivel 3).

Activitatea 2: Implementarea unui program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale pentru 100 de persoane din grupul ţintă. Programul de formare cuprinde 10 module tematice distincte, care acoperă întreaga arie de cunoştinţe şi abilităţi necesare unui antreprenor la început de drum. Se va face o evaluare după o metodologie specifică, iar 20 planuri de afaceri vor fi premiate.

Activitatea 3: Demararea unui program de formare în vederea dezvoltării competenţelor de utilizare a calculatorului. Vor fi selectate 25 de cursante pentru a participa la cursurile ECDL.

Certificatul obţinut în urma acestor cursuri este recunoscut la nivel internaţional indiferent de ţara în care s-a emis acesta;

Activitatea 4: Implementarea unor programe specifice de formare în sprijinul dezvoltării în carieră pentru 35 de persoane din grupul ţintă. Se vor forma şi exersa competenţe din categoria soft skills, cerute pe piaţa muncii.

Activitatea 5: Realizarea unei campanii de conştientizare cu privire la egalitatea de şanse şi de gen în administraţia publică şi locală. Se vor realiza studii sociologice pe baza cărora se vor elabora 2 ghiduri: „Abordarea integratoare a egalităţii de şanse şi gen în administraţia publică centrală şi locală” şi „Bune practici şi modele de femei de succes”. Aceste ghiduri vor fi diseminate atât în format electronic, pe pagina web, cât şi în format tipărit către diferite autorităţi publice.