ANUNȚ DEPUNERE DOSARE ÎNSCRIERE

CURS EDUCATOR SPECIALIZAT

ETAPA DE SELECȚIE 

Echipa proiectului „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, anunță persoanele care au fost declarate ca fiind eligibile în etapa de preînscriere la cursul de Educator Specializat, organizat de Centrul de Dezvoltare Socială T&Co – Iași, că pot depune dosarele pentru etapa de selecție până pe data de 16.10. 2014, ora 16:00.

Dosarele se vor depune la sediul Centrul de Dezvoltare Socială T&Co – Iași, din strada Ghica Vodă nr.13, etaj 11, Sala 11.4.

Dosarul de înscriere, în cadrul procesului de selecție a grupului țintă, va conține:

  • copie carte de identitate și viză de flotant, după caz, care să ateste ca persoana înscrisă face parte din regiunea Nord-Est;
  • copie diplomă studii/adeverință (ultima formă de învățământ absolvită);
  • dovada apartenenței la un alt grup vulnerabil, în afara categoriei femei (declarație pe propria răspundere pentru procesul de selecție), dacă este cazul.

Notă: Alte categorii de grupuri vulnerabile:

Persoane de etnie romă
Persoane cu dizabilităţi
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Familii monoparentale
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
Persoane aflate în detenţie
Persoane anterior aflate în detenţie
Delincvenţi juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fără adăpost
Victime ale violenţei în familie
Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.)
Imigranţi
Refugiaţi
Persoane care solicită azil
Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc în comunităţi izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaţionale
Altele (de specificat)

 

În afara criteriului referitor la gen, selecția grupului țintă se va face conform următoarelor criterii:

 * eligibilitate:

  • persoana înscrisă face parte din regiunea Nord-Est – prin copie cartea de identitate sau viză de flotant;
  • finalizarea învățământului minim obligatoriu, aspect asumat prin completarea chestionarelor/formularelor de către persoanele interesate să participe la cursuri – copie diplomă de studii.

administrativ: se va ține cont de ordinea solicitării de înscriere la curs (principiul „primul venit-primul servit” – data depunerii dosarului de înscriere, dar în același timp, vor avea prioritate persoanele aparținând altor grupuri vulnerabile.

Astfel, prima persoană care se va înscrie la un anumit curs va primi punctajul aferent numărului maxim de dosare înscrise, cea de-a doua persoană va primi cu un punct mai puțin decât prima persoană înscrisă și așa mai departe, până la ultima persoană înscrisă, care va primi un punct. Persoanelor care fac parte dintr-un grup vulnerabil vor primi, în plus, 20 puncte.

În cazul punctajelor egale, la limita înscrierii (ultimele poziții, în ordinea înscrierii), departajarea se va face prin media cu care au finalizat învățământul minim obligatoriu.

Pentru mai multe informații puteți contacta echipa proiectului la numărul de telefon 0758.028.613sau pe adresa de e-mail accesegal@upb.ro/office@centruldezvoltaresociala.ro.