FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 6. „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție: 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”
Cod contract: POSDRU/144/6.3/S/135227

ANUNȚ

REZULTATELE FINALE ALE ETAPEI DE SELECȚIE PENTRU CURSUL DE EDUCATOR SPECIALIZAT

DATA PUBLICĂRII: 23.10.2014

Echipa proiectului „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, anunță rezultatele finale pentru persoanele care au fost declarate ca fiind ADMISE la cursul de Educator Specializat, organizat de către Centrul de Dezvoltare Socială T&Co – Iași.

ANUNT REZULTATE FINALE INSCRISI EDUCATOR SPECIALIZAT 23 OCTOMBRIE 2014

lista finala inscrisi ES

Pentru mai multe informații puteți contacta echipa proiectului la numărul de telefon 0758.028.613 sau pe adresa de e-mail accesegal@upb.ro/ office@centruldezvoltaresociala.ro .