FONDUL SOCIAL EUROPEAN     
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 6. „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție: 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”
Cod contract: POSDRU/144/6.3/S/135227

ANUNȚ DEMARARE CURS CALIFICARE nivel 2 ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, cu sediul în str. Manolache Drăghici, nr.2, vă invită să participați la procesul de selecție a participanților la cursul de formare profesională, „Asistent Relații Publice și Comunicare”, organizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”.

Obiectivul principal al acestei acțiuni constă în formarea profesională a unui număr de 50 femei, din regiunea de N-E a țării, în vederea îmbunătățirii competențelor și abilităților profesionale și de obținerea unei calificări corelată cu cerințele actuale ale pieței muncii, fapt ce va conduce la menținerea acestora în câmpul muncii și la creșterea pe termen lung a ocupării la nivelul acestei regiuni.

Cursul de „Asistent Relații Publice și Comunicare” (nivel 2), cod COR 3339.2.1, va demara în data de 23 martie 2015 și se va desfășura pe o perioadă de 6 luni (720 ore), din care 240 de ore reprezintă partea teoretică și 480 de ore cea practică, iar în urma finalizării acestuia se va obține o diplomă de calificare recunoscută de către Autoritatea Națională pentru Calificări, grupul țintă beneficiind de o subvenție lunară în valoare de 600 lei/lună/participantă.

Modalitățile de preînscriere la cursul de „Asistent Relații Publice și Comunicare” se prezintă în cele ce urmează:

  • completarea de către persoanele interesate să participe la cursul de FPC a Chestionarelor de interes și motivațional, în carul sesiunilor de informare realizate de către experții responsabili la sediul potențialilor furnizori de grup țintă (agenți economici, instituții de învățământ superior etc.);
  • completarea de către persoanele interesate să participe la cursurile de FPC a Chestionarelor de interes și motivațional, la sediul Centrului de Dezvoltare Socială T&CO, din str. Grigore Ghica Vodă, nr.13, etajul 11, Sala 11.4;
  • completarea și transmiterea, de către persoanele interesate să participe la cursurile de FPC, a Formularului de preînscriere la cursuri, disponibil pe site-ul proiectului (http://www.accesegal.upb.ro).

Data limită pentru preînscriere este 11 februarie 2015.

În afara criteriului referitor la gen, criteriile de eligibilitate în etapa de preînscriere se prezintă în cele ce urmează:

  • asumarea de către persoanele interesate să participe la acest curs, prin completarea chestionarelor/formularelor, a apartenenței la regiunea Nord-Est a țării;
  • finalizarea învățământului minim obligatoriu, aspect asumat prin completarea chestionarelor/formularelor de către persoanele interesate să participe la cursuri.

Publicarea rezultatelor procesului de preînscriere la cursuri se va face în data de 13 februarie 2014.

Pentru mai multe informații puteți contacta echipa proiectului la numărul de telefon 0758.028613sau pe adresa de e-mail accesegal@upb.ro / office@centruldezvoltaresociala.ro.

Publicat pe data de 30 ianuarie 2015