Anunt demarare proces de selectie pentru programul de formare in domeniul Competentelor Antreprenoriale

FONDUL SOCIAL EUROPEAN    

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6. „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție: 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Titlul proiectului: „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”

Cod contract: POSDRU/144/6.3/S/135227

Data publicării: 27.10.2014

ANUNT DEMARARE PROCES DE SELECŢIE

PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE

IN DOMENIUL COMPETENŢELOR ANTREPRENORIALE

Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, vă invită să participați la procesul de selecție pentru programul de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale, organizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, Activitatea 5 – Implementarea programului de formare în domeniul competențelor antreprenoriale pentru 100 de persoane din grupul țintă.

Obiectivul principal al acestei acţiuni îl reprezintă formarea profesională a unui număr de 100 de femei, din regiunile de implementare a proiectului (Bucureşti – Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest), în vederea îmbunătățirii competențelor și abilităților profesionale în domeniul competenţelor antreprenoriale, fapt ce va conduce pe termen lung la creșterea gradului de ocupare la nivelul acestor regiuni.

Procesul de selecţie a participantelor şi desfăşurarea propriu-zisă a programului de formare sunt planificate a se realiza în două locații: Bucureşti, în cadrul Universității POLITEHNICA (2 grupe de cursanți a câte minim 25 de persoane, G1 şi G2) și Cluj Napoca, în cadrul Universităţii Babeş – Bolyai (2 grupe de cursanți a câte minim 25 de persoane, G3 şi G4).

            Programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale este acreditat la Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi se desfăşoară pe 10 module tematice distincte. Modulele acoperă întreaga arie de cunoştinţe şi abilităţi necesare unui antreprenor la început de drum, după cum urmează:

 1. Cultură antreprenorială
 2. Afacerea şi cadrul juridic
 3. Planul de afacere
 4. Inovarea afacerii
 5. Management strategic
 6. Marketing
 7. Tehnologii informaţionale în sprijinul afacerii tale
 8. Management de proiect
 9. Managementul resurselor umane în firme de tip start-up
 10. Ce trebuie să ştie un antreprenor despre finanţe

Programul de formare se va desfășura în perioada ianuarie – martie 2015 şi va include 105 ore de formare, din care 20 de ore de teorie şi 85 de ore de aplicaţii practice şi studiu individual. În urma promovării examenului de absolvire, fiecare participantă va primi certificatul de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale. Acest certificat demonstrează achiziţia competenţelor dobândite în cadrul programului de formare, competenţe care vă vor ajuta să vă evaluaţi resursele personale pentru a vă lansa propria afacere, să identificaţi cel mai potrivit domeniu de afacere în acord cu interesele şi aspiraţiile dvs., utilizând cele mai eficiente strategii în vederea iniţierii şi derulării afacerii.

Procesul de selecţie pentru programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale presupune parcurgerea a două etape de selecţie, obligatorii şi eliminatorii, aşa cum sunt descrise în continuare.

Prima etapă de selecţie o reprezintă completarea online de către candidate a formularului de înscriere, pe care îl puteţi accesa aici. Această etapă are rolul de a verifica, în principal, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, şi anume:

 • criteriul de gen: la procesul de selecţie pentru programul de formare în domeniul antreprenoriatului participă numai femeile;
 • participantele să aibă minim diploma de absolvire a studiilor liceale;
 • să nu fi beneficiat de un alt program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri europene, în ultimii 5 ani;
 • să aibă domiciliul stabil sau viză de flotant valabilă într-una din regiunile de dezvoltare Bucureşti – Ilfov, Nord-Est (judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj) sau Vest (judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş).

ATENŢIE!

 • Această primă etapă de selecţie se încheie în data de 7 noiembrie 2014.  
 • În perioada 10-16 noiembrie 2014 se va realiza programarea pentru etapa a doua de selecţie a candidatelor eligibile.

A doua etapă de selecție pentru participarea la programul de formare presupune evaluarea potenţialului antreprenorial al candidatelor care au promovat etapa de selecţie anterioară. Această etapă se realizează în perioada 17.11-5.12. 2014, prin administrarea unui chestionar de evaluare a intereselor profesionale şi susţinerea unui interviu motivaţional, cu prezentarea unei idei de afacere.

Informaţii suplimentare referitoare la organizarea procesului de selecţie şi a programului de formare (Metodologia de selecţie a participantelor şi de organizare şi a programului de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale) sunt disponibile pe site-ul proiectului (http://www.accesegal.upb.ro).

Pentru mai multe informații referitoare la înscrierea candidatelor pentru cele două locaţii, Bucureşti şi, respectiv, Cluj Napoca, puteți contacta echipa proiectului, după cum urmează:

Bucureşti: tel. 0724 227 337 sau e-mail accesegalupb@gmail.com;

Cluj Napoca: tel. 0731 266 942 sau e-mail accesegalubb@gmail.com