Programul de formare în domeniul competențelor antreprenoriale este autorizat la Autoritatea Naţională pentru Calificări prin Autorizaţia seria B, Nr. 0005713 din data 31.07.2012 și are drept scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale ale cursantelor, promovarea spiritului antreprenorial și încurajarea antreprenoriatului, prin formarea și exersarea competențelor necesare inițierii unei activități independente.

Se urmăreşte creșterea abilității grupului țintă de a materializa idei de afaceri și asigurarea unor oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.

Prin activitățile de asistență a femeilor pentru inițierea unei afaceri se realizează un transfer de cunoștințe specifice mediului antreprenorial, care converge cu obiectivul de creștere a capacității de ocupare și adaptare.

La nivel european, preocupări pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului se regăsesc în majoritatea documentelor strategice, începand cu „Strategia Lisabona” și continuând cu „Parteneriatul pentru creștere economică și ocupare” sau „Planul de acțiune pentru antreprenoriat”.

Programul de formare cuprinde 10 module tematice distincte, care acoperă întreaga arie de cunoştinţe şi abilităţi necesare unui antreprenor la început de drum, după cum urmează:

Cultură antreprenorială
    Afacerea şi cadrul juridic
    Planul de afacere
    Inovarea afacerii
    Management strategic
    Marketing
    Tehnologii informaţionale în sprijinul afacerii tale
    Management de proiect
    Managementul resurselor umane în firme de tip start-up
    Ce trebuie să ştie un antreprenor despre finanţe

Programul de formare se adresează unui număr total de 100 de participanți, organizați pe 4 grupe. Fiecare grupă/participant parcurge 105 ore de formare, din care 20 de ore de teorie şi 85 de ore de aplicaţii practice, inclusiv ore de studiu individual.

Din totalul celor 105 ore de formare, în 50 de ore (20 de ore – activităţi de curs şi 30 de ore activităţi practice) se vor realiza activități directe, față în față, pe parcursul a 8 zile de formare (3 weekend-uri) în cadrul a 8 săptămâni. Restul orelor incluse în oferta de formare este acoperit prin sesiuni de studiu individual şi aplicaţii cu ajutorul platformei. Formarea este planificată a se desfăşura în două locații: Bucureşti, în cadrul Universității POLITEHNICA (2 grupe de cursanți) și Cluj Napoca, în cadrul Universităţii Babeş – Bolyai (2 grupe de cursanți). Programul de formare se încheie cu examenul de absolvire, în urma căruia, participanții primesc certificatul de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale.

Detalii despre procesul de înscriere şi selecţie găsiţi pe site-ul proiectului: www.accesegal.upb.ro.

27.10.2014  Anunț demarare proces de selecţie pentru programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale

24.10.2014 Metodologie de selecţie a participantelor și de organizare a programului de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale