Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:

 • 360 de femei participante la cursuri de formare profesională continuă;
 • 9 programe de calificare implementate:

* în regiunea Bucureşti – Ilfov: comerciant – vânzător mărfuri alimentare, operator în industria zaharului şi produselor zaharoase, operator în industria de medicamente şi produse cosmetice şi operator introducere validare şi prelucrare date;

* în regiunea Vest: instructor aerobic fitness, ghid de turism şi modelator ceramic;

* în regiunea Nord-Est: educator specializat, asistent relaţii publice şi comunicare.

 •      100 femei formate în domeniul antreprenorial:

* cultura antreprenorială;

* afacerea şi cadrul juridic;

* planul de afacere;

* inovarea afacerii;

* management strategic;

* marketing;

* tehnologii informaţionale în sprijinul afacerii tale;

* management de proiect;

* managementul resurselor umane în firme de tip start-up;

* ce trebuie să ştie un antreprenor despre finanţe?.

 • minim 85% dintre participantele la cursurile de formare vor obţine certificate de calificare;
 • 20 planuri de afaceri premiate cu câte 1000 lei/plan de afecere;
 • 3% din ponderea femeilor vor fi asistate în iniţierea unei activităţi independente;
 • 25 femei iniţiate şi formate în utilizarea calculatorului în vederea obţinerii certificării ECDL. Pentru a obţine certificatul ECDL, este necesară promovarea a 7 examene, corespunzătoare următoarelor module tematice:

*   Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei;

*    Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor;

*    Procesare de text;

*   Calcul tabelar;

*    Baze de date;

*    Prezentări;

*    Informaţie şi comunicare.

 • 35 de femei participante la programe specifice de formare în sprijinul dezvoltării în carieră;
 • o campanie de conştientizare cu privire la egalitatea de şanse şi de gen în administraţia publică centrală şi locală (grup ţintă – 80 de femei, manageri şi personal al autorităţilor publice centrale şi locale);
 • studii sociologice în legătură cu problematica egalităţii de şanse şi gen;
 • 2 ghiduri elaborate: un ghid cu privire la abordarea integratoare a egalităţii de gen în instituţiile administraţiei publice şi un ghid cu privire la bune practici şi modele de succes în accesul şi dezvoltarea femeilor pe piaţa muncii;
 • 12 evenimente de comunicare şi promovare – acces pe piaţa muncii (4 conferinţe, câte una în fiecare regiune de implementare şi 8 seminarii);
 • se va pune accent pe utilizarea metodelor moderne de predare/învăţare, asistate de tehnologiile de informare şi comunicare (TIC). Platforma educaţională şi de informare, instrument educaţional modern, va permite accesul facil al cursanţilor la resursele de învăţământ, dar şi colaborarea permanentă cu lectorii, respectiv formatorii;• absolvenţii programelor de formare vor beneficia de subvenţii de 600 lei/lună/cursant, iar cele mai bune planuri de afaceri vor fi premiate cu 1000 lei/plan de afaceri;

  Plusul de valoare adus de proiect este reprezentat de dezvoltarea competenţelor femeilor participante la cursurile de formare, îmbunătăţirea accesului acestora pe piaţa muncii, creşterea ratei de ocupare, dar şi identificarea şi analizarea cauzelor ce stau la baza diferenţelor de gen în profesii, carieră şi venituri.