• Selectia grupului de tineri participanți la proiect
  • Realizarea unui program de training la Iasi (Romania) pe tema intaririi abilitatilor tinerilor de a accesa piata muncii din Romania si Italia si de crestere a nivelului de implicare a acestora in dezbateri cu factorii institutionali relevanti
  • Realizarea unui schimb de experienta in România
  • Realizarea unui program de tutoriat al tinerilor implicați în proiect în vederea realizării documentului de poziție „ Masuri utile pentru fluidizarea accesului tinerilor pe piata muncii ”
  • Realizarea unui schimb de experienta in Italia
  • Organizarea unor mese rotunde în România și Italia de dezbatere a documentelor realizate de cele două grupuri de tineri
  • Informarea, mediatizarea si diseminarea rezultatelor proiectului
  • Realizarea de intalniri lunare de monitorizare si evaluare a stadiului implementarii proiectului
  • Selectarea si instruirea unui numar de 5 voluntari români din partea CDS si FAPA pentru implicarea in activitatile proiectului si respectiv a unui numar de 3 voluntari italieni de către INFOR și Primaria San Secondo de Pinerelo