TUTORAT

Tinerii implicati in proiect s-au intalnit cu trainerii in cadrul programul de tutoriat  pentru a discuta cu privire la politicile europene și naționale legate de ocuparea în rândul tinerilor, la analizele sociologice asupra efectelor acestui fenomen, bunele  practici legate de creșterea angajării tinerilor si despre instituțiile care pot influența creșterii ratei de angajare.

S-au organizat întâlniri directe cu angajatori și reprezentanți ai instituțiilor publice care au atribuții în domeniul angajabilității.

De asemenea, pe grupul de lucru realizat pe Facebook (Youth in Work) au fost dezbatute de către tineri, traineri și persoanele din echipa de proiect diverse analize la nivel european și național pe teme legate ocupare, șomag, locuri de muncă pentru tineri.

Tot in cadrul intalnirii tinerii implicate in proiectul YOUTH in WORK au lucrat si la documentul de pozitie „Masuri utile pentru fluidizarea accesului tinerilor pe piata muncii” .