PROIECTUL YOUTH IN WORK

Nr. referință proiect: RO-13-E35-2013-R3

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO ÎN PARTENERIAT CU FUNDAȚIA ACADEMICĂ PETRE ANDREI DIN IAȘI ANUNȚĂ:

SELECȚIA A 14 TINERI

ÎN CADRUL PROIECTULUI YOUTH IN WORK, FINANȚAT DE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE PRIN PROGRAMUL TINERET ÎN ACȚIUNE.

Proiectul se derulează în perioada 28 ianuarie – 27 august 2014.

Activitățile proiectului cuprind:

ü  Participarea la programul de training la Iași pe tema întăririi abilităților tinerilor de a accesa piața muncii din România și Italia ;

ü  Participarea la schimburi de experiență în România și Italia

ü  Participarea activă în cadrul programului de tutoriat al tinerilor implicați în proiect în vederea realizării documentului de poziție „ Măsuri utile pentru fluidizarea accesului tinerilor pe piața muncii ”

ü  Participarea la mese rotunde în România și Italia de dezbatere a documentelor realizate de cele două grupuri de tineri

 

CRITERII DE SELECȚIE: vârsta între 18-30 ani, experiența unei perioade de șomaj (înregistrat sau neînregistrat la AJOFM), cunoștințe minime de limba engleză, dorința de implicare în activități dedicate tinerilor .

 

CRITERII DE DEPARTAJARE: Persoanele cu oportunități reduse, având fie dificultăți geografice (vor fi încurajați să participe tineri din mediul rural), fie dificultăți sociale (tineri provenind din familii confruntate cu probleme sociale – familii monoparentale, cu mulți copii etc.), fie dificultăți economice (tineri provenind din familii sărace, în situaţie de şomaj pe termen lung) vor avea prioritate.

Persoanele interesate se pot înscrie în perioada 5 – 16 februarie 2014 prin email la adresa: centruldezvoltaresociala@gmail.com.

Documente necesare: scrisoare de motivație, copia actului de identitate, copia documentului care atestă calitatea de șomer înregistrat sau declarația  pe propria răspundere că a fost șomer înregistrat.

Persoană de contact: Roxana Ateșoae, Responsabil tehnic (telefon: 0729-964414, email: roxana_andrei2001@yahoo.com)