A fost lansat proiectul YOUTH IN WORK

Vineri, MG__331 ianuarie 2014, a avut loc lansarea proiectului european YOUTH IN WORK, cofinanțat prin Programul ”Tineret în Acțiune” al Uniunii Europene, care se va derula în perioada 27 ianuarie – 28 august 2014. Inițiat de Centrul de Dezvoltare Socială (CDS) acesta va fi implementat atât la Iași, cât și la Torino în colaborare cu partenerul național – Fundația Academică Petre Andrei din Iași și cu doi parteneri transnaționali, două instituții din Italia – INFOR Corsi di Formazione Manageriale Torino și Primăria  Comunei San Secondo di Pinerolo.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de informare și implicarea tinerilor în probleme legate de integrarea lor pe piața muncii într-un parteneriat deschis și dinamic între organizații din România și din Italia, cu implicarea a 22 de tineri din cele două țări.

În cadrul videoconferinței de lansare a proiectului, pe platforma IN LIVE, Carlo Colomba, directorul INFOR Corsi di Formazione Manageriale Torino, a mulțumit partenerilor din România pentru oportunitatea de a colabora în cadrul unui proiect european. „Suntem foarte încântați că putem lucra împreună la un asemenea proiect. Noi am început să promovăm activitățile în mass-media italiană locală, iar prin intermediul newsletter-ului vom demara selecția tinerilor. Consider că va fi un prilej de a ne cunoaște și de a demara alte colaborări și pe viitor”.MG__1

Paolo COZZO, primarul Comunei San Secondo di Pinerolo,  și-a manifestat bucuria de a face parte din acest proiect european și a afirmat: „sunt mândru că pot oferi unor cetățeni din San Secondo oportunitatea de a vizita un oraș atât de interesant cum este Iașiul”.

Managerul de proiect, Anca Tompea, a prezentat calendarul de implementare a  activităților și a accentuat importanța acțiunilor de  monitorizare și evaluare a proiectului.

Dintre activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului, menționăm:

• Selectarea și instruirea unui număr de 5 voluntari români de către Centrul de Dezvoltare Socială și Fundația Academică “Petre Andrei” și a 3 voluntari italieni de către partenerii transnaționali pentru implicarea în activitățile proiectului

• Selecția grupului de tineri participanți la proiect –  14 tineri români și 8 italieni cu vârste cuprinse între 18 și 30 ani.MG_9371_resize

• Realizarea pentru cei 22 de tineri a unui program de training la Iași pe tema întăririi abilităților tinerilor de a accesa piața muncii din Romania/Italia și de creștere a nivelului de implicare al acestora în dezbateri cu factorii instituționali relevanți.

• Organizarea câte unui schimb de experiență în România și în Italia pentru tineri participanți din cele două țări.

• Realizarea unui program de tutoriat pentru participanții din cele două țări în vederea realizării documentului de poziție intitulat: “Măsuri utile pentru fluidizarea accesului tinerilor pe piața muncii”.

• Organizarea unor mese rotunde în România și în Italia pentru dezbaterea documentelor realizate de cele două grupuri de tineri.

Pentru informații suplimentare puteți consulta pagina de internet a Centrului de Dezvoltare Socială, Secțiunea Proiectewww.centruldezvoltaresociala.ro sau pagina de Facebookhttps://www.facebook.com/CentrulDeDezvoltareSociala .