afis-YIW-resJoi, 20 februarie 2014, a avut loc o nouă videoconferință în cadrul proiectului YOUTH in WORK, cofinanțat prin Programul ”Tineret în Acțiune” al Uniunii Europene, care se va derula în perioada 27 ianuarie – 28 august 2014. Inițiat de Centrul de Dezvoltare Socială (CDS) acesta va fi implementat atât la Iași, cât și la Torino în colaborare cu partenerul național – Fundația Academică Petre Andrei din Iași și cu doi parteneri transnaționali, două instituții din Italia – INFOR Corsi di Formazione Manageriale Torino și Primăria  Comunei San Secondo di Pinerolo.

În cadrul videoconferinței cu partenerii din Italia s-au stabilit coordonatele pentru schimburile de experiențe ce urmează să se desfășoare în lunile aprilie și iunie 2014, pentru participanții din cele două țări. De asemenea, s-au pus în discuție aspecte legate de finalizarea selecției grupului țință.  Au fost analizate aspecte legate de selecția și pregătirea voluntarilor ce vor sprijini activitățile comune.foto-2

Din partea organizațiilor din România au participat doamna Anca Tompea, manager proiect și Roxana Ateșoae, responsabil tehnic, iar din partea italiană doamna Diana Mitrofan., reprezentant INFOR.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de informare și implicarea tinerilor în probleme legate de integrarea lor pe piața muncii într-un parteneriat deschis și dinamic între organizații din România și din Italia, cu implicarea a 22 de tineri din cele două țări..

 

foto-1Dintre activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului, menționăm:

• Selectarea și instruirea unui număr de 5 voluntari români de către Centrul de Dezvoltare Socială și Fundația Academică “Petre Andrei” și a 3 voluntari italieni de către partenerii transnaționali pentru implicarea în activitățile proiectului

• Selecția grupului de tineri participanți la proiect –  14 tineri români și 8 italieni cu vârste cuprinse între 18 și 30 ani.

• Realizarea pentru cei 22 de tineri a unui program de training la Iași pe tema întăririi abilităților tinerilor de a accesa piața muncii din Romania/Italia și de creștere a nivelului de implicare al acestora în dezbateri cu factorii instituționali relevanți.

• Organizarea câte unui schimb de experiență în România și în Italia pentru tineri participanți din cele două țări.

• Realizarea unui program de tutoriat pentru participanții din cele două țări în vederea realizării documentului de poziție intitulat: “Măsuri utile pentru fluidizarea accesului tinerilor pe piața muncii”.

• Organizarea unor mese rotunde în România și în Italia pentru dezbaterea documentelor realizate de cele două grupuri de tineri.

Pentru informații suplimentare puteți consulta pagina de internet a Centrului de Dezvoltare Socială, Secțiunea Proiectewww.centruldezvoltaresociala.ro sau pagina de Facebookhttps://www.facebook.com/CentrulDeDezvoltareSociala .