Asociația Centrul de Dezolvare Socială (CDS) este o organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, autonomă și apolitică.

Evenimente

Obiectivele asociației

  • educație permanentă, formare și specializare

  • proiecte ce vizează activități sociale

  • atragerea surselor de finanțare care susțin scopurile și obiectivele propuse

  • promovarea culturii și a tradițiilor naționale

  • organizarea de mese rotunde, conferințe, simpozioane

  • colaborarea cu organizații și instituții de profil, la nivel local, național și internațional

  • alte activități specifice

Apartenență la organizații

CDS este membru al Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială, membru fondator FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) și membru deplin al RENASIS (Rețeaua Națională Antisărăcie – Includere Socială).

Go to Top