PROCEDURA DE SELECTIE A EXPERTILOR implicati in derularea activitatilor de implementare a proiectului PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIAL! PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAININGdetalii 
Data afișării: 27.04.2018 

ANUNT SELECTIE EXPERTI PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și trainingdetalii 

Data afișării: 03.05.2018 

PROCES VERBAL SELECȚIE 5 EXPERȚI PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor ~i partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și trainingdetalii 

Data afișării: 10.05.2018

Acord cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal – detalii