Asociatia „CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALA” (CDS) este o organizatie neguvernamentala, fara scop patrimonial, autonoma si apolitica.

Activitati

CDS își propune să deruleze următoarele tipuri de activități:

 • Activități educative:  cursuri de formare, perfecționare, de informare

  Prezentare Centrul de Dezvoltare Sociala – PDF

 • Acțiuni culturale, de promovare și susținere a proiectelor culturale
 • Asigurarea desfășurării programelor de asistență socială din comunitate
 • Realizarea si editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative în legătură cu scopul asociației
 • Realizarea de cercetări, analize, studii,  proiecte în vederea identificării nevoilor, stabilirii priorităţilor și a programelor de dezvoltare socială
 • Consultanță pentru accesarea surselor de finanțare, în special consultanță pentru programe și proiecte de dezvoltare socială
 • Încurajarea și susținerea inițiativei private prin asocierea de centre care să asigure servicii de calitate pentru persoanele cu risc de excluziune socială
 • Sprijinirea desfășurării unor stagii de studiu documentar, perfecționare și schimburi de experiență în domeniul socio-uman
 • Organizarea sau acordarea de sprijin pentru organizarea colocviilor, simpozioanelor și conferințelor pe teme de profil
 • Colaborarea cu autorităţi, instituţii publice, centre medicale, cu organizații internaționale, cu asociații si fundații de specialitate, precum și cu alți parteneri din tara si din străinătate – persoane fizice si/sau juridice, în vederea realizării scopului propus
 • Încurajarea obținerii de sponsorizări, donații, desfășurarea de activități de strângere de fonduri
 • Promovarea şi furnizarea  de programe de educație şi formare profesională – calificare, recalificare, formare profesionala continua, specializare
 • Oferirea unui cadru profesional asistat de derulare a unor programe de voluntariat adresate tinerilor în scop de consiliere, formare, perfecţionare, specializare

Obiective

 • educație permanentă, formare și specializare;
 • proiecte ce vizează activități sociale;
 • atragerea surselor de finanțare care susțin scopurile și obiectivele propuse;
 • promovarea culturii și a tradițiilor naționale;
 • organizarea de mese rotunde, conferințe, simpozioane;
 • colaborarea cu organizații și instituții de profil, la nivel local, național și internațional;
 • alte activități specifice.

Scop

Centrul de Dezvoltare Sociala T&CO (CDS) este un ONG înființat în anul 2011 cu scopul de a contribui la dezvoltarea socială durabilă a comunităților locale.

Formarea profesională este un punct de sprijin important în dezvoltarea carierei, mai ales în perspectiva ultimilor ani ai evoluţiei macroeconomice şi sociale. În acest sens, CDS a organizat cursuri autorizate, de specializare și calificare: Competențe Informatice, Designer Pagini Web, Educator Specializat, Asistent Relații Publice și Comunicare. În prezent, CDS deține autorizația pentru cursul de specializare Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.

CDS are o bogată experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană, dedicate formării profesionale, stagiilor de practică pentru studenți și întăririi capacității organizațiilor, a căror valoare depășește 5 milioane de euro.

CDS este membru al Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială, membru fondator FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) și membru deplin al RENASIS (Rețeaua Națională Antisărăcie – Includere Socială).

Vreți să aflați mai multe? Contactați-ne.