Image result for am pocaCentrul de Dezvoltare Socială T&CO a demarat în data de 18 aprilie 2018 implementarea proiectului PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrașia publică ce optimizează procesele decizionale orietante către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.
Obiectivul  general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale în cooperare cu autoritățile publice.

Dintre obiectivele specifice ale proiectului amintim:

 1. Întărirea capacității de advocacy a 50 de ONGuri și parteneri sociali din Pactele regionale și Parteneriatele județene pentru ocupare și incluziune socială de a participa la realizarea politicilor publice de ocupare și incluziune socială și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională;
 2. Consolidarea capacității instituționale a Pactului regional pentru ocupare și incluziune socială din regiunea NE la nivel strategic si la nivel de membership;
 3. Creșterea vizibilității și consolidarea rolului Pactelor regionale în domeniul ocupării și incluziunii sociale la nivelul decidenților de politici publice relevante.

PRO-PACT va crește nivelul de implicare a ONGurilor și partenerilor sociali în elaborarea politicilor publice, pentru rezolvarea deficiențelor comunității și creșterea responsabilităților institutiilor publice față de membrii comunității ca beneficiari direcți ai serviciilor publice. Proiectul de față se încadrează într-o serie de inițiative ale solicitantului, vizând dezvoltarea unor mecanisme prin care mediul asociativ și partenerii sociali pot influența în practică modul în care se iau deciziile. Asociația este membru fondator al Federatiei Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și membru al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economică și Socială Iași.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

 • 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
 • 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
 • 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.Rezultatele proiectele:
 1. Personalul din 50 ONG-uri si parteneri sociali instruit în 3 domenii: „elaborarea de politici publice”, „advocacy si comunicare publica”, „legislatia in domeniul incluziunii si ocuparii”
 2. Realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale
 3. Un instrument de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă
 4. Întărirea rolului ONGurilor si partenerilor sociali din cadrul Pactului regional/Parteneriatelor judetene din regiunea NE in analiza politicilor publice relevante
 5. Politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii sociale promovată

Proiectul se va derula pe o durată de 16 luni, în perioda 18.04.2018 – 17.08.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 982.513,48 lei, din care:

– 808.649,72 lei din Fondul Social European

– 154.213,49 lei din bugetul de stat

– 19.650, 27 lei contribuția Beneficiarului.
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613

E-mail: office@centruldezvoltaresocială.ro

Website:www.centruldezvoltaresocială.ro