Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr. contract POCU /726/6/12/135438.

Ieri, 10 februarie 2021, a avut loc conferința online de lansare a proiectului finanțat prin intermediul Fondului Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6, Educație și Competențe, Prioritarea de investiții 10.iii. Creşterea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea cunoştinţelor, a competenţelor şi a aptitudinilor forţei de muncă şi promovarea unor parcursuri de învăţare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea competenţelor dobândite.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

La conferința de lansare a proiectului au fost prezenti reprezentați ai administrației publice locale, reprezentați ai ONG-urilor, ai sindicatelor și angajatorilor. Adina Gîrjan, subprefectul Județului Iași, a transmis sprijinul instituției în implementarea proiectului.  Sunt onorată să fiu alături de dumneavoastră și vă asigurăm de tot sprijinul Instituției Prefectului Județului Iași. Sunt convinsă că scopul acestui proiect, recalificarea angajaților, este unul foarte important, iar în actualul context social suntem obligați să aplicăm cele mai bune măsuri pentru a contribui la recalificarea forței de muncă”.

Roxana Ateșoae, managerul de proiect, a subliniat faptul că ACAFAR își propune atingerea unor indicatori mari. „Este un proiect ambițios, iar mixul de activități propuse va permite angajaților să obțină calificările și abilitățile necesare pieței muncii”.

Un aspect inovativ în acest proiect il va reprezenta organizarea unui Centru de Inovare și Bune practici Ocupationale în Formarea Profesională Continuă (CIBO), în cadrul căruia se vor desfășura activități care vizează, pe de-o parte, creșterea participării la programele de formare profesională continuă cât și pentru oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici.

Nicolae Dragodănescu, reprezentantul legal al Sindicatului Valahia, din Târgoviște, Partenerul 1, a precizat faptul că piața muncii, în contextul actual, are nevoie de digitalizare și de recalificarea angajatilor. „Sindicatul Valahia și-a asumat recrutarea și selecția unui număr de 420 de persoane, din regiunea Sud-Muntenia, care se vor perfecționa în cursuri de inițiere, specializare și calificare nivel 3”.

Partea de consiliere profesională va fi asigurată de Development Training Consulting (DTC), Partenerul 2 din proiect. Livioara Anghel, reprezentantul legal al DTC, a precizat faptul că piața muncii are o nevoie acută de dezvoltare personală și de formare profesională. „În cadrul acestui proiect ne vom ocupa de activitatea de consiliere profesională, cele 652 de persoane vor beneficia de ședințe de consiliere profesională, de grup și individuală”.
La conferința online de lansare au fost prezenți și doi angajatori din regiunea Sud-Muntenia. Daniela Bănica, director general la Quadra Invest, a mărturisit faptul că „proiectul ACAFAR reprezintă o oportunitate pentrun noi, ca firmă, dar și pentru ceilalți angajați care își doresc o recalificare, mai ales pentru o meserie, precum cea de tâmplar universal, pentru care, astăzi, cu greu poți găsi un profesionist”. Radu Constantin Ungureanu, director ASO Cromsteel SA, a subliniat importanța domeniilor profesionale abordate prin acest proiect. „Noi, în cadrul propriei companii, colaboram foarte mult cu furnizorii de formare profesională și este o mare nevoie de oameni calificați, mai ales în domeniile pe care dumneavoastră le desfășurați”.

Proiectul își va propune să atingă, ca urmare a implementării activităților, următoarele rezultate:

a. 652 de persoane incluse în grupul țintă al proiectului vor putea beneficia de acces la

programe de Formare Profesională Continuă care să le asigure un progres în cariera profesională:

 • 232 persoane (din Regiunea Nord-Est) vor dobândi competențe în domeniul Competențe digitale;
 • 56 (din Regiunea Sud-Muntenia) persoane vor dobândi competențe în domeniul Competențe antreprenoriale;
 • 112 persoane (din Regiunea Sud-Muntenia) vor dobândi competențe în domeniul SSM;
 • 84 persoane (din Regiunea Sud-Muntenia) vor dobândi competențe în domeniul tâmplar universal;
 • 56 persoane (din Regiunea Sud-Muntenia) vor dobândi competențe în domeniul mecanic utilaje;
  b. 652 persoane vor beneficia de câte două sesiuni individuale de consiliere profesională;
 1. 8 evenimente de promovare a Formării ProfesionaleContinuă derulate in reg Nord-Est și Sud-Muntenia;
 2. 16 Seminarii educationale pentru cresterea participarii la Formare Profesională Continuă;
  e. 1 Centru de Inovare si Bune practici Ocupationale in Formarea Profesionala Continua (FPC).

  Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: de la 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei.

 Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613

 

www.acafar.centruldezvoltaresociala.ro