dav

lncheiat astazi, 25.01. 2019, in urma finalizarii etapei de evaluare a dosarelor candidatilor inscrisi la procesul de selectie pentru ocuparea unei pozitii de expert in cadrul proiectului ” PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor si partenerilor sociali prin advocacy, capacitare ~i training”, Cod SIPOCA/SMIS20l4+: SIPOCA 253, conform anun~ului nr. 755/17.01. 2019.

Mai multe detalii gasiti aici.