Proiectul PRO PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training, implementat de  Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași, în perioada iulie 2018 – august 2019, a fost prezentat ca un exemplu de bună practică în cadrul sesiunilor de informare vizând implementarea proiectelor, organizate de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Proiectul PRO PACT a constat în creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice. Principalul rezultat al proiectului a urmărit realizarea unei propuneri alternative de politică publică în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Evenimentul s-a desfășurat la București, în perioada 4-6 octombrie 2022, iar sesiunile de formare fac parte dintr-o serie de acțiuni ale AM POCA de a asigura informarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la aspecte referitoare la gestionarea proiectelor pe parcursul întregului ciclu de viață, având ca scop transmiterea optimă a unor informații relevante, specifice POCA.