Evenimente

Home/Evenimente

Centrul De Dezvoltare Socială T&Co a lansat Proiectul Pro-Pact

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO a demarat în data de 18 aprilie 2018 implementarea proiectului PRO-PACT - Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrașia [...]

CDS a organizat o dezbatere pe tema egalității de șanse în administrație publică locală și centrală

 Luni, 23 octombrie 2017, a avut loc dezbaterea „ EGALITATEA DE ȘANSE ȘI GEN ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ ȘI LOCALĂ”, organizată de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO. Această activitate a fost organizată în cadrul proiectului „FORMAREA PROFESIONALĂ: CHEIA PENTRU DEZVOLTARE ÎN CARIERĂ ȘI UN ACCES EGAL PE PIAȚA MUNCII”, derulat în perioada mai 2014 – [...]

Anunt demarare curs

FONDUL SOCIAL EUROPEAN      Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție: 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” Titlul proiectului: „Formarea profesională - cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii” Cod contract: POSDRU/144/6.3/S/135227 ANUNȚ DEMARARE CURS CALIFICARE [...]

Proiect YOUTH IN WORK

Proiectul YOUTH IN WORK este finanțat prin programul TINERET ÎN ACȚIUNE, acțiunea 1.3 Proiecte pentru democrație și se derulează în perioada 27 ianuarie – 28 august 2014. OBIECTIV GENERAL: cresterea gradului de informare si implicare a tinerilor in problemele legate de integrarea lor pe piata muncii  intr-un parteneriat deschis si dinamic intre organizatii  din Romania si Italia. OBIECTIVELE [...]

Teatru Scoala

Scopul Proiectului: Dezvoltarea unui proiect de intervenţie culturală prin formare / informare transdisciplinară în teatru pentru tinerii din municipiul Iași. Obiectivele proiectului: 1. Realizarea unei serii de 10 ateliere multifuncţionale, interactive și multidisciplinare (teatru, muzică, literatură, vestimentaţie) pentru tineri (studenţi) din Iași. 2. Realizarea unei serii de 5 cursuri de manufacturare și mânuire păpuși de [...]

Go to Top