banner site - esti somer

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de ocupare și îmbunătățirea calității vieții pentru minim 270 persoane (șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă) din regiunea Nord Est.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Sprijinirea participării persoanelor inactive, a celor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor, inclusiv șomerii de lunga durată, la programe integrate complexe de formare în vederea facilitării inserției pe piața muncii
  • Dezvoltarea și experimentarea modalităților de organizare și a sprijinului informatic specific pentru a gestiona la distanță un grup de muncă prin analizarea contextului pieței muncii și identificarea caracteristicilor resurselor umane, telemunca
  • Creșterea gradului de conștientizare a populației neocupate din regiunea Nord Est cu privire la necesitatea instruirii pentru adaptarea la noile cerințe de pe piața muncii, cu accent pe domeniul inovativ al telemuncii
  • Dezvoltarea oportunităților de ocupare prin înființarea telecentrelor și promovarea conceptului inovativ de telemuncă ca modalitate ce permite îmbinarea vieții profesionale cu cea de familie