_MG_5079_resizePe 28 octombrie a.c., a demarat cursul de calificare nivel 3 Educator Specializat pentru 50 de persoane, de gen feminin, din Regiunea de Nord-Est. Timp de 9 luni de zile femeile vor deprinde cunostintele teoretice si practice aferente calificarii Educator Specializat sub indrumarea a doi formatori de specialitate.

Educatorul specializat este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare şi de protecţie a copilului. Dintre activitatile pe care le desfasoara educatorul specializat enumeram susţinerea dezvoltării limbajului copilului, crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională a copilului; acordarea îngrijirilor necesare copilului, realizarea educaţiei specializate a copilului, susţinerea integrării copilului în viaţa socială; asigurarea menţinerii relaţiilor cu familia copilului; menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor, planificarea activităţii. Cursul are o durata de 1080 de ore, din care 360 sunt repartizate pentru partea teoretice, iar 720 pentru cea practica, care se desfasura in institutii de profil cu care au fost incheiate parteneriate de colaborare.

Cursul este organizat de Centru de Dezvoltare Sociala T&CO, in cadrul proiectului cu finantare europeana „Formarea continua – cheia pentru dezvoltarea in cariera si un acces egal pe piata muncii”, POSDRU 144/6.3/S/ ID135227, ca partener al proiectului.

_MG_5032_resize„Formarea profesionala – cheia pentru dezvoltare in cariera si un acces egal pe piata muncii” este un proiect prin care Universitatea Politehnnica din Bucuresti, ca beneficiar și partenerii săi Partener 1 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,Partener 2 – Universitatea de Vest din Timișoara si Parterner 3 Centrul de Dezvoltare Sociala T&CO Iasi își propun îmbunătățirea accesului unui număr de 520 de femei pe piața muncii, prin participarea la programe de formare profesională, de calificare sau instruire.. Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul isi propune:

ü  implementarea unor programe de calificare profesională continuă din domeniile industriei și serviciilor, pentru 360 de femei, în vederea creșterii calificării și abilităților, pentru îmbunătățirea oportunităților de angajare ale acestora. Acest obiectiv va contribui la creșterea capacității de angajare a femeilor din grupul țintă, prin dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale și la obținerea unor calificări corelate cu cerințele actuale ale pieței muncii;

ü  creșterea potențialului antreprenorial pentru 100 de femei, prin dezvoltarea de competențe în vederea inițierii unei activități independente. Prin programul de formare în domeniul competențelor antreprenoriale se vor dezvolta abilitățile antreprenoriale și manageriale ale grupului țintă și se vor îmbunătăți abilitățile de a dezvolta și implementa proiecte/idei de afaceri;

_MG_5022_resizeü  îmbunătățirea competențelor în domeniul TIC și obținerea unor certificări internaționale a aptitudinilor de bază în operarea calculatorului, pentru 25 de femei. Prin intermediul acestui program se are în vedere dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnicilor de informare și comunicare pentru 25 membre din grupul țintă, în vederea obținerii ECDL. Prin aceste certificate le sunt recunoscute posesorilor competențele indiferent de țara în care a fost emis certificatul;

ü  implementarea unor programe specifice de sprijin pentru construirea unei cariere profesionale, în vederea accesului egal la ocupare, pentru 35 de membre ale grupului țintă. Acest obiectiv vizează formarea și exersarea de competențe din categoria soft skills, solicitate pe piața muncii și prin care se asigură dezvoltarea carierei;

ü  realizarea unei campanii de conștientizare a problematicii inegalității de gen pe piața muncii, a efectelor acesteia în dezvoltarea carierei și a rolului autorităților publice în combaterea acestui fenomen. Se va realiza o campanie de conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și de gen în administrația publică centrală și locală și vor fi promovate practici și modele de femei de succes.

Informatii cu privire la proiect pot fi gasite la adresa http://www.accesegal.upb.ro/ si https://www.centruldezvoltaresociala.ro .

Data publicarii: 29 octombrie 2014