Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

  1. OS1: Organizarea de programe de formare profesionala continua şi consiliere, pentru 652 angajati, in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, in vederea cresterii calificarii si abilitatilor, pentru imbunatatirea oportunitatilor de angajare si promovare in cariera ale acestora .
  2. OS 2.Promovarea accesului la programe relevante de formare profesională continuă pentru angajaţi, în special in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, prin campanii de informare si activitati inovative.

GRUP ȚINTĂ

Grupul tinta va fi format din 652 de persoane angajate, din care 30% (196 persoane) cu nivel scazut de calificare sau din mediul rural, sau persoane cu varsta peste 40 ani.

Web: fact.centruldezvoltaresociala.ro