Centrul de Dezvoltare Socială T&CO – Solicitant, în parteneriat cu Sindicatul Valahia, Partener 1 și Development Training Center (DTC), Partener 2, implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin Acces la Formare profesională continuă a Adulților din România, co-finanțaț prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 POCU/727/6/12/135438.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Obiectiv specific 1: 
Organizarea de programe integrate de formare profesionala continua si consiliere, pentru 652 angajati, in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, in vederea cresterii calificarii si abilitatilor, pentru imbunatatirea oportunitatilor de angajare si promovare in cariera ale acestora .

Obiectiv specific 2: 
Promovarea accesului la programe relevante de formare profesionala continua pentru angajatii din regiunile Nord-Est si Sud-Muntenia, in special pentru persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, prin campanii de informare si activitati inovative.