Centrul de Dezvoltare Socială T&CO a organizat miercuri, 6 iunie 2018, conferința de lansare a proiectului PRO-PACT, Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Evenimentul a avut loc în Sala Picasso a Hotelului Majestic din Iași și a reunit la aceeași masă reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali, autorităților publice, membri ai Pactelor Regionale pentru ocupare și incluziune socială.

Conferința de deschidere a fost structurată în trei părți. În prima secțiune s-a realizat o prezentare a  proiectului de către echipa de management. Astfel, Roxana Ateșoae, managerul de proiect a detaliat obiectivele, activitățile și rezultatele din cadrul PRO-PACT. „Proiectul nostru reprezintă, pe de o parte, o continuare a unui model de cooperare între ONG-uri, parteneri sociali și autorități publice realizat în cadrul Pactelor regionale și, pe de altă parte, o abordare inovativă la nivel național a acestor actori instituționali în vederea elaborării de politici publice relevante.”

În partea a doua a evenimentului au susținut prezentări: Elena Motaș, consilier pe problemele romilor din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu tema „Incluziunea socială și consilierea romilor”Sorin Bocancea, Rector al Universității „Petre Andrei” din Iași, cu lucrarea „Secretariatele Tehnice Permanente pentru Ocupare și Incluziune Socială din România”,  Nora Rugină, Secretar general CNS „Cartel ALFA” Iași, cu tema „Promovarea, reprezentarea națională și apărarea intereselor materiale și morale ale lucrătorilor”Preot Egidiu Condac, Director al Centrului Caritas Iaşi, cu „Rolul parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială în asigurarea dezbaterii documentelor de politici publice”Diana Vasiliu, Manager HR Fundația „Alături De Voi” România pe tema „Rolul actorilor din comunitate în integrarea socio-profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile, în special a celor cu dizabilități”.

Din partea Instituției Prefectului Județului Iași a fost prezentă Marta Dunca, consilier, care a salutat inițiativa Centrului de Dezvoltare Socială și a mărturisit că „era nevoie de o continuare a activității Pactelor regionale pentru a veni în sprijinul asociațiilor, sindicatelor și patronatelor și a mijloci colaborarea cu instituțiile publice”.

Anca Tompea, Director executiv al Centrului de Dezvoltare Socială T&CO, beneficiarul proiectului PRO-PACT și expert parteneriate în proiect, a precizat că „Centrul de Dezvoltare Socială a preluat Secretariatul Tehnic al Pactului NE din anul 2014, iar acest proiect va susține o dinamizare continuă a actorilor sociali la nivel regional și județean”.  

A treia parte a conferinței a fost o oportunitate de a dezbate următoarele teme orizontale: dezvoltare durabilă și egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen.

Obiectivul  general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale în cooperare cu autoritățile publice.

Dintre obiectivele specifice ale proiectului amintim:

 1. Întărirea capacității de advocacy a 50 de ONGuri și parteneri sociali din Pactele regionale și Parteneriatele județene pentru ocupare și incluziune socială de a participa la realizarea politicilor publice de ocupare și incluziune socială și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională;
 2. Consolidarea capacității instituționale a Pactului regional pentru ocupare și incluziune socială din regiunea NE la nivel strategic și la nivel de membership;
 3. Creșterea vizibilității și consolidarea rolului Pactelor regionale în domeniul ocupării și incluziunii sociale la nivelul decidenților de politici publice relevante.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

 1. 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
 2. 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
 3. 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Rezultatele proiectului:

 1. Personalul din 50 ONG-uri si parteneri sociali, instruit în 3 domenii: „elaborarea de politici publice”, „advocacy si comunicare publica”, „legislația în domeniul incluziunii și ocupării”;
 2. Realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale;
 3. Un instrument de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă;
 4. Întărirea rolului ONGurilor si partenerilor sociali din cadrul Pactului regional/Parteneriatelor judetene din regiunea NE în analiza politicilor publice relevante;
 5. Politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii sociale promovată.

Proiectul se va derula pe o durată de 16 luni, în perioada 18.04.2018 – 17.08.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 982.513,48 lei, din care:

 • 649,72 lei din Fondul Social European;
 • 213,49 lei din bugetul de stat;
 • 650, 27 lei contribuția Beneficiarului.

Prezentare proiect PRO-PACT – PDF
Prezentare Pacte regionale pentru ocupare si incluziune sociala – PDF
Prezentare egalitate de gen – PDF
Prezentare egalitate si nedsicriminarea – PDF
Prezentare dezvoltare durabila – PDF

Web: pro-pact.ro