Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara şi Centrul de Dezvoltare Sociala T&Co desfăşoară, în perioada mai 2014 – octombrie 2015, proiectul „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră şi un acces egal pe piaţa muncii”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Banner res

 

Obiectivul general vizează îmbunătăţirea accesului unui număr de 520 de femei pe piaţa muncii, prin participarea la programe de formare profesională, de calificare sau instruire. În vederea realizării obiectivului general, se vor parcurge următoarele etape:

  • implementarea unor programe de calificare profesională continuă din domeniile industriei şi serviciilor, pentru 360 de femei, în vederea creşterii calificării şi abilităţilor, pentru îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare ale acestora. Acest obiectiv va contribui la creşterea capacităţii de angajare a femeilor din grupul ţintă, prin dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale şi la obţinerea unor calificări corelate cu cerinţele actuale ale pieţei muncii;
  • creşterea potenţialului antreprenorial pentru 100 de femei, prin dezvoltarea de competenţe în vederea iniţierii unei activităţi independente. Prin programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale se vor dezvolta abilităţile antreprenoriale şi manageriale ale grupului ţintă şi se vor îmbunătăţi abilităţile de a dezvolta şi implementa proiecte/idei de afaceri;
  • îmbunătăţirea competenţelor în domeniul TIC şi obţinerea unor certificări internaţionale a aptitudinilor de bază în operarea calculatorului, pentru 25 de femei. Prin intermediul acestui program se are în vedere dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnicilor de informare şi comunicare pentru 25 membre din grupul ţintă, în vederea obţinerii ECDL. Prin aceste certificate le sunt recunoscute posesorilor competenţele indiferent de ţara în care a fost emis certificatul;
  • implementarea unor programe specifice de sprijin pentru construirea unei cariere profesionale, în vederea accesului egal la ocupare, pentru 35 de membre ale grupului ţintă. Acest obiectiv vizează formarea şi exersarea de competenţe din categoria soft skills, solicitate pe piaţa muncii şi prin care se asigură dezvoltarea carierei;
  • realizarea unei campanii de conştientizare a problematicii inegalităţii de gen pe piaţa muncii, a efectelor acesteia în dezvoltarea carierei şi a rolului autorităţilor publice în combaterea acestui fenomen. Se va realiza o campanie de conştientizare cu privire la egalitatea de şanse şi de gen în administraţia publică centrală şi locală şi vor fi promovate practici şi modele de femei de succes.

Pliant descriere proiect