afis-YIW-resProiectul YOUTH IN WORK este finanțat prin programul TINERET ÎN ACȚIUNE, acțiunea 1.3 Proiecte pentru democrație și se derulează în perioada 27 ianuarie – 28 august 2014.

OBIECTIV GENERAL: cresterea gradului de informare si implicare a tinerilor in problemele legate de integrarea lor pe piata muncii  intr-un parteneriat deschis si dinamic intre organizatii  din Romania si Italia.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

1)Dezvoltarea abilitatilor tinerilor cu risc de excluziune sociala de a aborda cu succes piata muncii ;

2) Cresterea nivelului de implicare al tinerilor cu oportunitati reduse in identificarea de solutii de combatere a somajului;

3)Dezvoltarea capacitatii tinerilor de a-si promova interesele legate de piata muncii in raport cu autoritatile publice si alti actori relevanti.